Wespen en hun liefhebbers

Acropiesta macrocera, 4 mm, vrouw (foto Kees Zwakhals)


Op deze plek wordt gewerkt aan een verzameling wespenverhalen. Welke wespenfamilies onderscheiden we binnen de insectenorde van de Hymenoptera of vliesvleugeligen? Hoe groot is de diversiteit van die families en wat is bekend van de levenswijzen van de soorten?

Naast een verzameling informatie over de wespen zelf wordt hier ook informatie verzameld over de personen, de liefhebbers die zich in het verleden op allerlei manieren met wespen hebben beziggehouden. Over personen die wespen hebben bestudeerd, bestreden, gedood, in een verzameling hebben opgenomen; ze hebben getekend, geschilderd, gefotografeerd, gefilmd. Mensen die over wespen hebben geschreven, verhalen hebben verteld, gedichten hebben gemaakt. 

Ik weet nog niet hoe dat allemaal vorm gaat krijgen maar maak hier zelf alvast een begin met informatie over diverse wespengroepen waar op dit moment mijn interesse naar uit gaat. Mocht je ook interesse hebben om een pagina te vullen en/of bij te gaan houden dan kun je contact met me zoeken.

Procto’s

In 2017 is de werkgroep Procto’s opgericht binnen de Stichting EIS-Nederland Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden. Een werkgroep die vooral de faunistiek bestudeerd van 13 families binnen de Hymenoptera in ons land. Voor de activiteiten binnen de werkgroep zie het archief werkgroep Procto’s.

 1. Ceraphronidae – boogaderwespen
 2. Cynipidae – galwespen
 3. Diapriidae – neuswespen
 4. Figitidae – haarbandwespen
 5. Heloridae – gaasvliegwespen
 6. Ibaliidae – zwaardwespen
 7. Ismaridae – tangwespdoders
 8. Megaspilidae – stigmawespen
 9. Platygastridae – platbuikwespen
 10. Proctotrupidae – priemwespen
 11. Scelionidae – scelioniden
 12. Sparasionidae – sprinkhaanwespen
 13. Vanhorniidae – dwarskaakwespen