Ceraphronidae – boogaderwespen

Kleine en moeilijk te onderscheiden wespen. Voorvleugels vrijwel alleen met een opvallend gebogen ader. Ceraphronidae zijn parasitoïden of hyperparasitoïden van andere insectenlarven. Enkele soorten van het genus Aphanogmus worden beschouwd als plaaginsecten omdat ze parasiteren op parasitoïden van bijvoorbeeld bladluizen. Tot nu toe slechts drie soorten gemeld uit ons land. Inleidend overzicht in voorbereiding.