Vanhorniidae – dwarskaakwespen

Opvallende naar buiten staande kaken kenmerken o.a. deze wespenfamilie, waarvan we in Europa en in ons land, meer één soort kennen. De Europese dwarskaakwesp Vanhornia leileri werd pas onlangs in ons land gevonden (Belgers et al. 2020). Ze is een parasitoïd van de larven van schijnkniptorren (Eucnemidae). Van de manier waarop de parasitering precies plaats vindt is nauwelijks iets bekend (maar zie Muona 2021).