Platygastridae -platbuikwespen

Meestal zwarte of soms bruine wespen kleiner dan 3 mm, met geknikte antennen ingeplant op de onderkant van de kop. Het merendeel zijn ei- of larveparasitoïden van galmuggen (Cecidomyiidae). Andere soorten parasiteren op witte vliegen (Aleyrodidae), wolluizen (Pseudococcidae) en kevers (Chrysomelidae, Curculionidae). In Nederland zijn tot op heden 49 soorten gemeld, waarschijnlijk slechts eenvijfde deel van onze totale platbuikwespenfauna (Peeters 2018, 2020c). Op internet worden enkele nieuwe soorten voor de fauna gemeld maar we wachten nog op publicatie daarvan in een Nederlands of buitenlands tijdschrift.

De foedraalwesp Inostemma reticulatum, vrouw, 1 mm (foto Bart Horvers)

Onderzoekstip: https://dewespen.nl/wp-content/uploads/2024/03/Galmuggen-van-het-genus-Planetella-in-NL.pdf