Ibaliidae – zwaardwespen

Van deze familie zijn inmiddels drie soorten uit Nederland bekend (Mol 2017). De volwassen wespen hebben een zeer sterk zijdelings afgeplat achterlijf, vandaar de keuze voor hun Nederlandse naam. De larven zijn parasitoïden van houtwesplarven van de familie Siricidae (zie ook Peeters 2011).