Hymenoptera – vliesvleugeligen

In 2017 hebben we met een aantal specialisten een eerste voorstel gedaan voor Nederlandse namen voor bijna alle families binnen de Hymenoptera (Peeters et al. 2017). Inmiddels zijn we enkele jaren verder en wordt hier, op persoonlijke titel, een update van dit overzicht gegeven. De orde van de Hymenoptera (wespen, bijen en mieren) wordt verdeeld in superfamilies en families binnen een drietal groepen: Symphyta, Parasitica en Aculeata.

Voor het determineren van de soorten verwijzen we hier voorlopig naar wespen op naam brengen.