Wespen op naam brengen

Hieronder maken we een overzicht van de Belgische en Nederlandse determinatietabellen die zijn verschenen voor de wespen van Noordwest-Europa.

A. Symphyta – bladwespen, zaagwespen

Mol, A., 2022. Proeftabel voor de families en genera van de bladwespen uit Nederland en België (Hymenoptera: Symphyta). – Uitgave Sectie Hymenoptera Nederlandse Entomologische Vereniging, 67 pp. https://www.hymenovaria.nl/pdf/Mol_2022_Proeftabel_Symphyta_Nederland_Belgie4.pdf

Argidae – spinselbladwespen

Burggraaf-van Nierop, Y.D. & C. van Achterberg, 1990. De Cephidae en Argidae van Nederland (Hymenoptera). – Zoologische Bijdragen 39: 1-66.

Blasticotomidae – schuimbladwespen

Mol, A., 2017. De bladwesp Blasticotoma filiceti en de relatie met mieren. – Forum Formicidarum 18 (1): 5-13.

Verheyde, F., H. Alberts & A. Mol, 2018. Blasticotoma filiceti Klug, 1834 new to Belgium (Hymenoptera: Blasticotomidae). – Bulletin de la Société royale belge d’Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 154: 237-241.

Cephidae – halmwespen

Burggraaf-van Nierop, Y.D. & C. van Achterberg, 1990. De Cephidae en Argidae van Nederland (Hymenoptera). – Zoologische Bijdragen 39: 1-66.

Verheyde, F. & R. Meert, 2020. Review of the genus Phylloecus (Hymenoptera: Cephidae) in Belgium and Western Europe. – Phegea 48 (4): 103-112.

Cimbicidae – knotssprietbladwespen
Diprionidae – kamsprietbladwespen
Heptamelidae – varenmineerbladwespen
Pamphiliidae – spinselbladwespen

Achterberg, C. van & B. v. Aartsen, 1986. The European Pamphiliidae (Hym.: Symphyta), with special reference to the Netherlands. – Zoologische Verhandelingen 234: 1-98.

Siricidae – houtwespen
Tenthredinidae’ – tenthredinen
Xyelidae – oerbladwespen
Xiphydriidae – kameelhalshoutwespen

Mol, A.W.M., 2020. De eikenkameelhalshoutwesp Xiphydria longicollis in Nederland (Hymenoptera: Xiphydriidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 55: 1-10.

B. Parasitica – parasitaire wespen

C. Aculeata – angeldragende wespen, bijen, mieren

Anthophila – bijen

Nieuwenhuijsen, H., T.M.J. Peeters & D.D. Dijkshoorn (red.), 2020. Nederlandse bijen op naam brengen. Deel 2. – Stichting Jeugdbondsuitgeverij, ’s Graveland, 232 pp.