Wespenliefhebbers in Nederland

Theo M.J. Peeters, versie 01.07.2021

In mijn herinnering stamt mijn eerste ‘indrukwekkende’ kennismaking met wespen van een zandpad in de Peel. Tijdens een zomerkamp van de gidsencursus van IVN-afdeling Tilburg werden we in groepjes gedropt in verschillende biotopen om te bestuderen en te beschrijven. ’s Avonds moesten we per groepje een presentatie van onze ontdekkingen geven voor de rest van cursusgroep. Mijn bijdrage was een observatie aan geelzwarte graafwespen die met vliegen in de grond verdwenen. Het maakte me nieuwsgierig en ik ben tijdens mijn struintochten verder gaan letten op wespen. Een ontmoeting met een roodzwarte graafwesp die een sprinkhaan versleepte was een volgend stapje in de verwondering. Door mijn vrijwilligerswerk bij De Bolster kwam ik in contact met Fred Moussault die me uitnodigde om eens naar zijn collectie te komen kijken. We bleven daarna elkaar opzoeken en samen optrekken. Er volgden kampen als lid van de NEV en de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de KNNV, waarop ik Hans Nieuwenhuijsen, Jan Smit, Peter Megens en andere liefhebbers leerde kennen. Op het LIW-kamp in Nieuw Millingen begin juni 1989 werd een lezing gehouden door Kees van Achterberg, conservator Hymenoptera en Diptera van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (RMNH) in Leiden. Na afloop raakte ik met Kees aan de praat en heeft hij me overgehaald om naar de Raamsteeg in Leiden te komen om de collectie te sorteren. Daaruit rolde het begin van een atlasproject ‘Bijen, wespen en mieren in Nederland’ en ik kwam nooit meer van die wespen af!

Voor veel liefhebbers is dit wellicht een herkenbaar verhaal. Ook zij hebben iemand of meerdere personen ontmoet die hun gedurende de eerste maanden, jaren verder hebben geholpen met prepareren, literatuur, je heeft meegenomen naar goede vindplaatsen, een kameraad, een leermeester. Ik wil ze niet vergeten en ben nieuwsgierig naar ze, en verzamel op deze website gegevens van liefhebbers die een bijdrage hebben geleverd aan de studie van de Hymenoptera in ons land. Er is gekozen voor het woord ‘wespenliefhebbers’ omdat enerzijds de verwondering, enorme diversiteit in uiterlijk en levenswijze van wespen, voor sommigen die eeuwige lastposten, zeker belangrijke redenen zijn voor studies aan wespen. Al zal zeker niet iedere onderzoeker, student, medewerker die met Hymenoptera heeft gewerkt zich wespenliefhebber noemen. En anderzijds omdat de verwante bijen en mieren in het verre verleden ontstaan zijn uit wespen en dus gewoon tot de wespachtigen behoren. Deze verzameling, waartoe we dus ook bijen- en mierenliefhebbers rekenen, heeft nog geen specifieke afbakening; maar die zal in de loop van de tijd wel ontstaan.

Deze verzameling wespenliefhebbers is in opbouw en zal regelmatig worden aangevuld (zie hier). Voor het gemak is hier gekozen voor een alfabetische volgorde op achternaam. De voorvoegsels de, den, ter, van de, van der, tellen daarbij niet mee dus Kees van Achterberg staat onder de A.

Bij elke persoon wordt tenminste vermeld: 

1. Volledige naam [doop-, roepnaam].

2. Geboortedatum & plaats – datum overlijden & plaats.

3. Specialisme binnen de Hymenoptera en/of andere interessen.

4. Bronnen in chronologische volorde; de volledige referenties vind je hier.

5. Tenslotte wordt aangegeven [wanneer hier voor het laatst aan is gewerkt].

Zoals je kunt zien aan enkele vraagtekens zijn nog niet alle gegevens compleet. Wie meer informatie heeft over ontbrekende delen of andere aanvullingen, verzoeken we om contact met mij op te nemen zodat we dit document blijven verbeteren.