Personen

Theo M.J. Peeters, versie 21.02.2022

van Aartsen, Leendert Izaak Pieter [Bob]

15 mei 1920 Vlissingen – 1 juli 2007 ’t Harde.

Diptera (vliegen), met een voorliefde voor Tephritidae (boorvliegen), maar verzamelde ook Lepidoptera (vlinders), Hymenoptera: o.a. Symphyta (blad-, hout- en halmwespen).

Bronnen: Jacobusse 2007; Mol 2007; Smit & Zeegers 2007a, b; Zeegers & Smit 2008 (bibliografie); Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[3.vii.2021]

Benno pater [doopnaam: Johannes Adrianus Vergeest]

13 juni 1905 Beers – 22 februari 1984 Nijmegen.

Op 7 september 1923 trad Benno in bij de kapucijnen in Tilburg en op 8 februari 1931 werd hij priester gewijd in Den Bosch. Van 1931 tot 1937 was hij leraar wiskunde aan het klein-seminarie in Langeweg, maar hij kon slecht orde houden en werd overgeplaatst. Daarna begon een lange zwerftocht als rector en catecheet in diverse kleinere instellingen te Ossendrecht, Nieuwkuyk, Grave, Helenaveen, Tilburg en Zevenaar. In 1965 verhuisde hij om gezondheidsredenen naar Nijmegen. De eenzaamheid van studie, waarneming en gebed was hem lief.

Op jonge leeftijd openbaarde zich een zware suikerziekte, waaraan hij lang en ernstig geleden heeft. Maar koppig en onverstoorbaar ging hij zijn weg. Tot driemaal toe brak hij een been dan wel arm, maar iedere keer was hij in korte tijd weer op de been en hervatte zijn leven alsof er niets gebeurd was. Wegens zijn slechte gezondheid was Benno niet tot veel werk in staat en had hij veel vrije tijd. Vanaf zijn studietijd had hij een grote belangstelling voor de geschriften van de heilige Bonaventura en werd er een groot kenner van. Daarnaast bestudeerde hij de natuur met eindeloos geduld en uiterste nauwkeurigheid. Het resultaat was een kostbare, zorgvuldig opgezette, geordende en gedocumenteerde verzameling van bijen en wespen.

Benno was een kundig entomoloog en leermeester voor menigeen. Hij had een toegankelijke, levendige schrijfstijl, die veel doet denken aan die van Heimans en Thijsse. Zijn eerste stukken schreef hij voor het rooms-katholieke natuurtijdschrift De Zwerver in Gods Vrije Natuur. Lang was hij ook redactiesecretaris van dit blad. Populair en nog zeer lezenswaardig zijn de boekjes in de serie ‘Wat leeft en groeit’ waarvoor hij twee deeltjes schreef: één over wespen (Benno 1941) en één over bijen en hommels (Benno 1950a). Deze boekjes maken iedereen die ermee in aanraking komt ogenblikkelijk warm voor deze insecten. Daarnaast publiceerde Benno een groot aantal determinatietabellen voor wespen (Benno 1950b, 1954, 1958, 1967) en bijen (Benno 1952, 1955, 1969). Prachtige stukken om te lezen zijn de artikelen over de fenologie van bijen (Benno 1949) en de geografie van bijen (Benno 1953). In totaal schreef hij tussen 1936 en 1977 meer dan 90 stukken over natuur en natuurstudie. Biografieën van Benno zijn niet bekend vandaar deze wat uitgebreide bespreking.

Benno regelde zijn nalatenschap nauwkeurig en besloot zijn boeken te schenken aan de bibliotheek van de RK Universiteit te Nijmegen. Zijn overdrukken gingen naar de NEV-bibliotheek te Amsterdam, zijn verzameling, preparaten en al zijn geschreven aantekeningen voor de catalogus van zijn verzameling schonk hij aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (nu Naturalis Biodiversity Center) te Leiden. Alle dia’s en filmstroken met bijbehorende verklaringen gingen naar de KNNV. Pater Benno werd op 25 februari 1984 begraven op het kloosterkerkhof te Grave-Velp.

Enkele publicaties:

Benno, P., 1941. Wespen. –  Het Spectrum, Utrecht, serie ‘Wat leeft en groeit’ 23, 159 pp.

Benno, P., 1949. Iets over de phaenologie van onze bijen: 371-381. In: A.F.H. Besemer e.a., In het voetspoor van Thijsse.  – Veenman en Zonen, Wageningen.

Benno, P., 1950b. De Nederlandse Goudwespen en haar verspreiding (Hym. Chrysididae, Cleptidae). – Publ. Natuurhist. Gen. Limburg 3: 9-49.

Benno, P., 1952. De Nederlandse Behangersbijen (Megachile; Hym. Apidae). – Entomologische Berichten 14: 161-165.

Benno, P., 1953. De bijen- en wespenfauna in Montferland en het aangrenzende cultuurland: 252-266. In: De Liemers, gedenkboek dr. J.H. van Heek. – Didam.

Benno, P., 1954. Vliesvleugelige insecten – Hymenoptera III. Angeldragers (Aculeaten). Echte wespen (Vespidae) en aanverwante families. – KNNV, wetenschappelijke mededelingen 15: 1-14.

Benno, P., 1955. Vliesvleugelige insecten – Hymenoptera IV. Angeldragers (Aculeaten). Bijen (Apoidea). – KNNV, wetenschappelijke mededelingen 18: 1-24.

Benno, P., 1958. Angeldragers (Aculeaten): Graafwespen (Sphecoidea). – KNNV, wetenschappelijke mededelingen 28: 1-28.

Benno, P., 1967. Vliesvleugelige insekten – Hymenoptera, Angeldragers (Hymenoptera Aculeata). De Nederlandse Wespen. – KNNV, wetenschappelijke mededelingen 67 (2e herziene druk): 1-48.

Benno, P., 1969. Vliesvleugelige insekten – Hymenoptera, Angeldragers (Hymenoptera Aculeata). De Nederlandse bijen (Apoidea). – KNNV wetenschappelijke mededeling 18 (2e herziene druk): 1-32.

Bronnen: Anonymus 1984; bidprentje; Peeters 2012;

[8.i.2022]

Betrem, Johan George

21 maart 1899 Den Haag – 16 juli 1980 ?Deventer.

Was onder andere tussen 1930 en 1941 werkzaam als entomoloog op het proefstation voor Midden en Oost Java. En van 1946 – 1964 als leraar en later onder-directeur verbonden aan de Hogere School voor Tropische Landbouw in Deventer. Specialist van Scoliidae (dolkwespen), Formicidae (mieren).

Bronnen: van Steenis-Kruseman 1950; Anonymus 1964; van Achterberg 1981 (bibliografie); Smit 1986; 

[4.vii.2021]

Docters van Leeuwen, Willem Marius

16 maart 1880 Jakarta (Batavia) – 25 februari 1960 Leersum.

Botanie en zoölogie met specialisatie gallen. Auteur van het bekende Gallenboek waarvan de eerste druk in 1946 en de tweede in 1957 verscheen (Alta & Docters van Leeuwen 1946, 1957). Na diverse andere werkzaamheden in Indonesië werd hij directeur van ’s Lands Plantentuin (thans Kebun Raya) in Buitenzorg (Bogor) op West-Java. Bijzonder hoogleraar Tropische plantkunde aan de Universiteit van Amsterdam van december 1942 tot in juni 1950.

Bronnen: Anonymus 1932; van Steenis-Kruseman 1950; Roepke 1960; Hillenius 1982; Smit 1986; Voous 1995; Roskam 2009 (naar Hillenius 1982); Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[14.vii.2021]

Evenhuis, Hendrik Hermannus [Henk]

29 maart 1919 Groningen – 29 april 2008 Roden.

Was als entomoloog werkzaam bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) in Wageningen. Bestudeerde plaaginsecten en was specialist van de subfamilie Charipinae (Cynipoidea: Figitidae – haarbandwespen).

Bronnen: van Achterberg & Peeters 2009; Peeters 2009 (bibliografie); Vermeulen et al. 2009 (bibliografie); 

[3.vii.2021]

Gijswijt, Martinus Johannes [Theo]

10 november 1927 Amsterdam – 27 mei 2015 Ankeveen.

Chalcidoidea (bronswespen).

Bronnen: Ulenberg 2015, 2016 (bibliografie); 

[3.vii.2021]

Lefeber, Bernardus Antonius [Ben] [broeder Virgilius]

5 november 1921 Amsterdam – 17 augustus 2007 Maastricht.

Aculeata (angeldragers).

Bronnen: Anonymus 1971; Swüste 1979; van Achterberg 1990, 1996; Lever 1991; Peeters 1996a, b; Smit 1996; Hermans 2007; Peeters 2007a, b, c; Smit 2007; Wolf 2007; Peeters 2011; Peeters et al. 2011 (bibliografie); 

[3.vii.2021]

van Lith, Jan Pieter

26 mei 1912 Rotterdam – 5 april 1979 ?Rotterdam.

Aculeata (angeldragers) met specialisatie in Crabronidae: Psenini (groep van graafwespen).

Bronnen: Wiering 1980 (bibliografie); Smit 1986; Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[3.vii.2021]

Moussault, Fréderik Stefan Alex [Fred]

26 mei 1919 Den Bosch – 13 november 2002 Den Bosch.

Aculeata (angeldragers).

Bronnen: Peeters 2003 (bibliografie); 

[1.vii.2021]

Neve, Arjen

19 augustus 1931 Ternaard – 23 september 2013 Leiden.

Apoidea: Anthophila (bijen): vooral Apis mellifera (honingbijen).

Arjen maakte prachtige pentekeningen van bijenplanten inclusief pollenkorrels, die zijn gebundeld in het boek ‘Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen’ (Neve & van der Ham 2014).

Bronnen: Thissen 2006; Peeters 2013 (bibliografie); van Rijn & Gütz 2013; 

[3.vii.2021]

Oudemans, Johannes Theodorus

22 november 1862 Amsterdam – 20 februari 1934 Putten (Schovenhorst).

Lepidoptera (vlinders), Hymenoptera (vliesvleugeligen), Apterygota (ongevleugelde insecten). Auteur van ‘De Nederlandse Insecten’ (Oudemans 1900).

Bronnen: Weber 1932 (bibliografie); Koornneef 1934de Meijere 1934 (bibliografie); Smit 1986; Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[4.vii.2021]

Pijfers, Johannes Hermanus Nicolaas [Harry]

14 augustus 1927 Zwolle – 9 maart 2020 Zelhem.

Aculeaten (angeldragers), maar ook orchideeën hadden zijn belangstelling.

Bronnen: van den Bosch 2002; Thissen 2004; Slieker & Vis 2012; van Loo & Korndewal 2020; Klein 2020 (bibliografie); 

[3.vii.2021]

van Rossem, Gerard

18 oktober 1919 Delft – 26 december 1990 Ede.

Werkzaam als entomoloog bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen. Specialiteit Ichneumonidae (ichneumoniden).

Bronnen: van Achterberg 1992b (bibliografie); Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[1.vii.2021]

Simon Thomas, Robert Terko [Terko]

22 februari 1924 Nunspeet – 5 juni 2013 Nunspeet.

Was o.a. werkzaam als onderzoeker bij de afdeling Farmacologie van de Universiteit van Amsterdam waar giffen van wespen werden onderzocht. Aculeata (angeldragers) met specialisatie in Crabronidae (graafwespen).

Bronnen: Blommers 2013; Smit 2013 (bibliografie); 

[1.vii.2021]

Snellen van Vollenhoven, Samuel Constant

18 oktober 1816 Rotterdam – 22 maart 1880 Den Haag.

Te beschouwen als een der eerste wetenschappelijke entomologen van Nederland. Conservator entomologie van het RMNH van 1854 – 1873.

Bronnen: van der Wulp 1881 (bibliografie); Dyserinck 1908; Krikken et al. 1981 (bibliografie); Smit 1986; Holthuis 1995; Nieukerken & Huijbregts 2007; Schilthuizen 2007; Huijbregts & Tiemersma 2010; Schilthuizen & Vonk 2020; 

[21.ii.2022]

Teunissen, Hermanus Gerardus Maria [Herman]

16 oktober 1914 Oss – 3 januari 1992 Nijmegen.

Ichneumonidae (ichneumoniden), Apoidea: Anthophila (bijen).

Bronnen: van Achterberg 1992c (bibliografie); Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[1.vii.2021]

Thomas, Pierre

28 februari 1949 Kerkrade – 4 juli 2016 Simpelveld.

Symphyta (blad-, hout- en halmwespen), Proctotrupidae (priemwespen), Diapriidae (neuswespen).

Bronnen: Akkermans 2016; Peeters et al. 2016 (bibliografie); 

[3.vii.2021]

van der Vecht, Jacobus [Jaap]

5 juli 1906 Den Haag – 15 maart 1992 Putten.

Werkzaam als zoöloog aan het Instituut voor Plantenziekten in Buitenzorg/Bogor (Indonesië). Conservator Hymenoptera RMNH en hoogleraar aan de RU Groningen en Leiden. Specialist van Aculeata (angeldragers).

Bronnen: van Steenis-Kruseman 1950; Smit 1986; van Achterberg 1992a (bibliografie); Kojima & van Achterberg 1998 (bibliografie); Wiebes 1992; Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[25.vii.2021]

Vegter, Klaas

29 augustus 1907 Appingedam – 3 april 1998 Emmen.

Aculeata (angeldragers).

Bronnen: Peeters & van de Nieuwengiessen 1998 (bibliografie); 

[1.vii.2021]

Wiebes, Jacobus Theodorus [Koos]

13 september 1931 Rotterdam – 6 december 1999 Leiderdorp.

Was werkzaam bij het RMNH en als hoogleraar bij de RU Leiden. Specialist van de familie Agaonidae – vijgenwespen (Chalcidoidea).

Bronnen: van Bruggen & van Achterberg 2000 (bibliografie); Bakker & Menken 2001; Huijbregts & Tiemersma 2010; 

[4.vii.2021]

Wiering, Henny

5 december 1929 Utrecht – 13 oktober 2001 Bergen.

Was werkzaam als onderzoeker op de afdeling genetica van de Universiteit van Amsterdam en later als directeur van de Hortus Botanicus van de UvA. Aculeata (angeldragers) met een voorliefde voor Anthophila (bijen).

Bronnen: Peeters 2001a, b; Nieuwenhuijsen 2002; Nieuwenhuijsen & Duffels 2002 (bibliografie); Peeters 2002 (bibliografie); 

[4.vii.2021]

van der Zanden, Gijs

8 juni 1915 Amsterdam – 22 februari 1999 Eindhoven.

Aculeata (angeldragers) met specialisatie in de bijenfamilie Megachilidae (buikschuierbijen).

Bronnen: van Achterberg 1999; Peeters & van Achterberg 1999 (bibliografie); van Achterberg 2000 (bibliografie); 

[1.vii.2021]